SpeakApp 1 הנו אחד משלושת המשחקים הראשונים בסדרה (1,2,3) המקנים מיומנויות תחביריות. ניתן לשחק בכל אחד מהמשחקים ברמות קושי שונות ובכך להתאים את המשחק לטווח גילאים רחב ולשלבים השונים של התפתחות השפה והחשיבה של הילד.

SpeakApp 1 - מלמד את הקשר התנאי בשפה (אם...אז...) ומפתח גמישות מחשבתית דרך השאלה "מה יקרה אם...? משחק זה מיועד לגילאי 2.5-6.

SpeakApp 1 .מכיל שלושה משחקים: משחק התאמות, משחק זכרון ומשחק הקלטות

  • הגרסה המלאה: גרסה הכוללת את שלושת תתי המשחק, בשש שפות שונות. גרסה זו ניתנת להורדה באייפד בלבד. מחיר: 2.99 דולר.
  • גרסת לייט: גרסה הכוללת תת משחק אחד, בשפה אחת. ניתן לרכוש ב 0.99 דולר שני תתי משחק נוספים באותה שפה. עבור כל שלושת תתי המשחק בכל שפה נוספת (מתוך 7 שפות, כולל שבדית), המחיר הוא 0.99 דולר. גרסה זו ניתנת להורדה באייפון ובאייפד.
  • גרסת לייט בעברית בלבד: כוללת תת משחק אחד. ניתן לרכוש שני תתי משחק נוספים בעלות של 0.99 דולר. גרסה זו ניתנת להורדה באייפון ובאייפד.

SpeakApp 2