מאמרים


SpeakApp 3

SpeakApp3
SpeakApp 3SpeakApp 3 - "משחק המלמד את הקשר השעבוד בשפה (ש...)"

המשך קריאה: SpeakApp 3

SpeakApp 2

SpeakApp2
SpeakApp 2SpeakApp 2 - "משחק המלמד את הקשר התכלית בשפה (כדי...)"

המשך קריאה: SpeakApp 2

SpeakApp 1

SpeakApp1
SpeakApp 1SpeakApp 1 - "משחק המלמד את הקשר התנאי בשפה (אם...אז...)"

המשך קריאה: SpeakApp 1